Bezpečnost a pravidla:

Překážkový závod Vysočina Run může být nebezpečný. Překážky jsou navrženy tak, aby je zvládl každý připravený účastník, ale nepřeceňujte své síly a případně těžkou překážku vynechejte. Pokud překážku nezvládnete, bude Vám nabídnuta alternativa, jakási penalizace (angličáky nebo jiný cvik). Pokud dojde ke zranění, neprodleně uvědomte pořadatelskou službu.

 

 

 • Všichni účastníci musí dodržovat pravidla a pokyny ředitele závodu, zaměstnanců, dobrovolníků, zdravotnického personálu a právního zastoupení.
 • Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu a nesmí vykazovat známky opilosti, či užití omamných látek. 
 • Účastníci pochopili a uznávají, že Spartakus Race je extrémní závod a přijímají veškerá rizika s tím spojená.
 • Účastníci musí být fyzicky schopni podstoupit závod a všechny překážky v něm obsažené.
 • Žádní účastníci mladší 15 let.
 • Účastníci musí mít  startovní číslo na svém oblečení.
 • Fotografové a kameramani budou dokumentovat Saprtakus Race. Účastníci souhlasí s tím, aby Bodyart PRess s.r.o.  používal obrázky nebo video záznam pro reklamní účely.
 • Zákaz zvířat na závodní trati.
 • Důrazně doporučujeme boty, protože na trase závodu mohou být ostré předměty. Běh naboso na vlastní nebezpečí.
 • Je-li dosaženo maximální kapacity závodu, je uzavřen. Dřívější vlny budou plněny přednostně.
 • Každý účastník, který neuposlechne oficiální pokyny, může být diskvalifikován a / nebo nepřipušten do závodu. K porušování patří nesportovní chování, urážlivé výrazy a jednání, nahota, nesprávné nebo nezodpovědné chování, nebo neschopnost dokončit překážky.
 • Pokud se účastník rozhodne opustit trasu, může se vrátit bez výslovného souhlasu ředitele závodu.
 • Každý účastník, který bude přistižen při podvádění, nebo vynechání části trasy podléhá diskvalifikaci.
 • Účastníci bez oficiální startovního čísla  nemohou startovat.
 • Zdravotnický personál je oprávněný kontrolovat účastníky, kteří se zdají být zraněni. Zdravotnický personál může dle uvážení zakázat pokračovat  účastníkům v závodu.
 • Účastníci přebírají veškerou zodpovědnost za jakékoli výdaje na zdravotní péči, které vznikly v průběhu akce. 
 • Pořadatel závodu si vyhrazuje právo změnit jakékoliv pravidlo události, kdykoli z jakéhokoli důvodu. 
  Účastníci jsou odpovědní za znalost a pochopení zveřejněných předpisů, včetně případných změn, před konáním akce. Stejně tak lze změnit místo či datum závodu, pokud nastanou nepředvídatelné události. 
 • Diváci mají vstup zdarma.
 • Divákům a nesoutěžícím je přísně zakázán vstup do závodní dráhy.
 • Zaplacené startovné se nevrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit, či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného
 • Pokud je závodník neplnoletý, musí předložit souhlas rodičů, kde je uvedeno následující, v tomto znění:

   

  Příklad:

  Souhlasím se startem Perta Pana, narozeného 20.5.2000, v závodě Spartakus Race, konaného dne XX.YY. 2014 v "místo", přebírám za něj plnou zodpovědnost a zprošťuji pořadatele jakékoliv odpovědnosti v této věci.
  -Věra Panová (matka): r.č..............., č.OP............
  -Podpis:

Registrace

Možnosti registrace:

- Přes web závodu www.spartakus-race.cz do data uvedeného v infomacích k jednotlivým závodům (viz registrace)

- V kanceláři závodu v den závodu za zvýšenou cenu (viz konkr. informace)

- závodník musí uhradit startovné do 5-ti pracovních dnů od data registrace a ve finanční výši, která připadá na den platby, nejpozději však do data uvedeného v propozicích ke konkrétnímu závodu.

   číslo účtu: 82 11 28 7001/ 5500 

 • pro správné přizazení platby je nutné uvést do zprávy pro příjemce jméno závodíka.
Novinky
Vysočina Run
Letoší závod se poběží 18.10  na Vysočině, Fajtův kopec - Velké Meziříčí, trasa bude mít c...
Základní info

Podrobné informace naleznete v sekci PRAVIDLA.

 

Děkujeme ta podporu

při závodu Vysočina Run:

- kabelovebubny.cz 

- skivm.cz 

- Provocative Tattoo studio

- USN doplňky stravy 

- Ota Beran soukr. zemědělec

- Petr Blažíček - lešení, Světnov